ชื่อสินค้า

??High Efficiency Motor

??High Efficiency Motor

Installation Service

-
Categories : Installation Service
  • Description

เนื่องจากมอเตอร์เดิมของลูกค้ามีสภาพใช้งานมานานและเป็นมอเตอร์ชนิด ประสิทธิภาพต่ำ (IE-1) ส่งผลให้มอเตอร์ดังกล่าวใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานค่อนข้างสูง

ลูกค้าจึงมี ?โครงการประหยัดพลังงาน? ทางเราจึงเสนอเป็น ??มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง? (??High Efficiency Motor?) (IE-2) ทำให้ประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 6.39%

ติดต่อ ขอคำแนะนำได้ที่ บริษัท พลวัตร จำกัด โทร.02-019-9100